Tango cho Windows Phone Tango cho Windows Phone 1.8 Cuộc gọi video miễn phí trên Windows Phone

Tango cho Windows Phone
  • Đánh giá: 775
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 219.090

Tango cho iOS Tango cho iOS 3.20 Gọi video và chat miễn phí trên iPhone/iPad

Tango cho iOS
  • Đánh giá: 339
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 93.790