Tango for Windows Phone Tango for Windows Phone 1.8 Cuộc gọi video miễn phí trên Windows Phone

Tango for Windows Phone
  • Đánh giá: 694
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 191.317

Tango cho iOS Tango cho iOS 3.19 Gọi video và chat miễn phí trên iPhone/iPad

Tango cho iOS
  • Đánh giá: 318
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 89.400