Tango for Windows Phone Tango for Windows Phone 1.8 Cuộc gọi video miễn phí trên Windows Phone

Tango for Windows Phone
  • Đánh giá: 665
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 167.018

Tango cho iOS Tango cho iOS 3.18 Gọi video và chat miễn phí trên iPhone/iPad

Tango cho iOS
  • Đánh giá: 305
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 84.758