Lock Folder XP Lock Folder XP 3.9 Khóa folder, file chỉ với 1 click chuột

Lock Folder XP
 • Đánh giá: 77
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 149.813

Folder Lock Folder Lock 7.6 Khóa, mã hóa tập tin và thư mục

Folder Lock
 • Đánh giá: 65
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 95.290

FolderDefence Free FolderDefence Free 1.0 Bảo vệ tài liệu cá nhân

FolderDefence Free
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54.720

Folder Lock Folder Lock 7.6 Bảo vệ, khóa, mã hóa tập tin và thư mục

Folder Lock
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.155

Folder Locker Folder Locker Bảo vệ thư mục và file cá nhân

Folder Locker
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38.716

Advanced File Lock Advanced File Lock 7.1 Ẩn và đặt mật khẩu tập tin

Advanced File Lock
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.408

dirLock dirLock 1.4 Công cụ khóa thư mục

dirLock
 • Đánh giá: 34
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.305

Lock My Folder Free cho iOS Lock My Folder Free cho iOS 2.8 Bảo mật dữ liệu an toàn trên iPhone/iPad

Lock My Folder Free cho iOS
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.286

Sofonica Folder Lock 1.0 Sofonica Folder Lock 1.0

Sofonica Folder Lock 1.0
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.062

Anvide Lock Folder Anvide Lock Folder 2.40 Bảo mật thư mục bằng mật khẩu

Anvide Lock Folder
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.189
Có tất cả 25 phần mềm.