Lock Folder XP Lock Folder XP 3.9 Khóa folder, file chỉ với 1 click chuột

Lock Folder XP
 • Đánh giá: 77
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 148.557

Folder Lock Folder Lock 7.5 Khóa, mã hóa tập tin và thư mục

Folder Lock
 • Đánh giá: 64
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 92.649

FolderDefence Free FolderDefence Free 1.0 Bảo vệ tài liệu cá nhân

FolderDefence Free
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54.078

Folder Lock Folder Lock 7.3 Bảo vệ tập tin và thư mục

Folder Lock
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.154

Folder Locker Folder Locker Bảo vệ thư mục và file cá nhân

Folder Locker
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38.025

Advanced File Lock Advanced File Lock 7.1 Ẩn và đặt mật khẩu tập tin

Advanced File Lock
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.135

dirLock dirLock 1.4 Công cụ khóa thư mục

dirLock
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.305

Lock My Folder Free cho iOS Lock My Folder Free cho iOS 2.6 Bảo mật dữ liệu an toàn trên iPhone/iPad

Lock My Folder Free cho iOS
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.179

Sofonica Folder Lock 1.0 Sofonica Folder Lock 1.0

Sofonica Folder Lock 1.0
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.020

SysTools Folder Lock SysTools Folder Lock Khóa tập tin và thư mục

SysTools Folder Lock
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.882
Có tất cả 21 phần mềm.