Deep Freeze Standard Deep Freeze Standard 8.23 Đóng băng ổ cứng máy tính

Deep Freeze Standard
 • Đánh giá: 652
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.240.793

Deep Freeze for Mac Deep Freeze for Mac 5.50 Đóng băng - bảo vệ hệ thống

Deep Freeze for Mac
 • Đánh giá: 141
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 164.727

Shadow Defender Shadow Defender 1.4 Đóng băng ổ cứng hữu hiệu cho Windows

Shadow Defender
 • Đánh giá: 104
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 151.126

Power Shadow Power Shadow 2.6 Phần mềm đóng băng ổ cứng máy tính

Power Shadow
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.832

Returnil Virtual System 2010 Home Free Returnil Virtual System 2010 Home Free 3.1 Chương trình chống phần mềm độc hại

Returnil Virtual System 2010 Home Free
 • Phát hành: Returnil
 • Returnil Virtual System sử dụng một sự kết hợp của trình diệt virus và các công nghệ ảo hóa để bảo vệ hệ thống của bạn chống lại phần mềm độc hại...
 • windows Version: 3.1.7779.5174
 • Dung lượng: 33,9 MB
 • Tìm thêm: returnil virtual system returnil virtual system home
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.435

Deep Freeze Enterprise for Linux Deep Freeze Enterprise for Linux Phần mềm đóng băng ổ cứng

Deep Freeze Enterprise for Linux
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.667

Disk Write Copy Professional Edition Disk Write Copy Professional Edition 1.0 Phần mềm đóng băng hệ thống

Disk Write Copy Professional Edition
 • Phát hành: CCS Company Ltd
 • Đóng băng hệ thống luôn là sự lựa chọn tối ưu để bảo vệ máy tính khỏi những thay đổi không mong muốn, hiện nay các phần mềm này được dùng rất phổ biến ở những nơi công cộng như tiệm Net, trường học và cả máy tính ở gia đình...
 • windows Version: 1.0.0.2549
 • Dung lượng: 16,5 MB
 • Tìm thêm: phần mềm đóng băng đóng băng máy tính CCS Company Ltd Disk Write
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.948

Toolwiz Time Freeze Toolwiz Time Freeze 2.2 Phần mềm đóng băng hệ thống miễn phí

Toolwiz Time Freeze
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.113

Deep Freeze Enterprise for Mac Deep Freeze Enterprise for Mac Tiện ích đóng băng hệ thống cho Mac

Deep Freeze Enterprise for Mac
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.632

Shadow Defender (64-bit) Shadow Defender (64-bit)

Shadow Defender (64-bit)
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.047
Có tất cả 11 phần mềm.