BlueStacks BlueStacks 2.5 Giả lập Android, Live Stream trực tiếp lên Facebook

BlueStacks
 • Đánh giá: 884
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.256.346

Droid4X Droid4X 0.10 Phần mềm giả lập Android trên PC

Droid4X
 • Đánh giá: 159
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 561.554

Windroy (Windroye) Windroy (Windroye) 2.9 Khởi chạy ứng dụng Android trên PC

Windroy (Windroye)
 • Đánh giá: 136
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 250.190

Nox App Player Nox App Player 3.7 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android

Nox App Player
 • Đánh giá: 77
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 166.757

Genymotion Genymotion 2.7 Chạy ứng dụng Android trên máy tính

Genymotion
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70.036

BlueStacks cho Mac BlueStacks cho Mac 0.9 Phần mềm giả lập Android trên máy Mac

BlueStacks cho Mac
 • Đánh giá: 50
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56.567

KOPLAYER KOPLAYER 1.4 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android cho PC

KOPLAYER
 • Đánh giá: 39
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.663

LeapDroid LeapDroid 1.2 Phần mềm giả lập Android mới nhất cho máy tính

LeapDroid
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.086

Jar of Beans Jar of Beans 4.8 Phần mềm giả lập Android

Jar of Beans
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.518

Andy OS (Andy Android Emulator) Andy OS (Andy Android Emulator) 0.45 Phần mềm giả lập Android trên máy tính

Andy OS (Andy Android Emulator)
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.254
Có tất cả 21 phần mềm.