BatteryBar BatteryBar 3.6 Công cụ theo dõi pin máy tính xách tay

BatteryBar
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 127.060

BatteryCare BatteryCare 0.9 Kéo dài tuổi thọ của pin laptop

BatteryCare
 • Đánh giá: 72
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57.756

Battery Doubler Battery Doubler 1.2 Tiện ích kéo dài thời gian pin laptop

Battery Doubler
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.126

Imtec Battery Marker Imtec Battery Marker 1.1 Kiểm tra tuổi thọ của pin

Imtec Battery Marker
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.503

BigButtons BigButtons

BigButtons
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.927

Mioplanet Battery Meter Mioplanet Battery Meter 1.0 Hiển thị thời gian pin còn lại của Laptop

Mioplanet Battery Meter
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.789

ScreenOff ScreenOff 1.7 Tiện ích tắt màn hình cho laptop

ScreenOff
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.192

BatteryCare Portable BatteryCare Portable 0.9

BatteryCare Portable
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.781

Portable Power Meter Plus Portable Power Meter Plus

Portable Power Meter Plus
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.210

Battery Optimizer Battery Optimizer Công cụ tối ưu hóa pin cho laptop

Battery Optimizer
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.769
Có tất cả 18 phần mềm.