BatteryBar BatteryBar Công cụ dùng để đo trạng thái pin

BatteryBar
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 122.381

BatteryCare BatteryCare 0.9 Kéo dài tuổi thọ của pin laptop

BatteryCare
 • Đánh giá: 64
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54.591

Battery Doubler Battery Doubler 1.2 Tiện ích kéo dài thời gian pin laptop

Battery Doubler
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.126

Imtec Battery Marker Imtec Battery Marker 1.1 Kiểm tra tuổi thọ của pin

Imtec Battery Marker
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.503

BigButtons BigButtons

BigButtons
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.558

Mioplanet Battery Meter Mioplanet Battery Meter 1.0 Hiển thị thời gian pin còn lại của Laptop

Mioplanet Battery Meter
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.209

ScreenOff ScreenOff 1.7 Tiện ích tắt màn hình cho laptop

ScreenOff
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.013

BatteryCare Portable BatteryCare Portable 0.9

BatteryCare Portable
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.582

Portable Power Meter Plus Portable Power Meter Plus

Portable Power Meter Plus
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.209

Battery Optimizer Battery Optimizer Công cụ tối ưu hóa pin cho laptop

Battery Optimizer
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.748
Có tất cả 18 phần mềm.