MoboGenie MoboGenie 3.3 Kiểm soát và quản lý điện thoại Android từ PC

MoboGenie
 • Đánh giá: 239
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 130.617

SnapPea SnapPea 2.76 Trải nghiệm Android ngay trên máy tính

SnapPea
 • Đánh giá: 64
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 104.223

Samsung Kies Samsung Kies 3.2 Đồng bộ dữ liệu giữa máy tính và điện thoại Samsung

Samsung Kies
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64.241

91 PC Suite for iOS 91 PC Suite for iOS 2.9 Quản lý điện thoại iOS từ Windows

91 PC Suite for iOS
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64.080

Sony Ericsson PC Suite Sony Ericsson PC Suite Kết nối điện thoại với PC

Sony Ericsson PC Suite
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46.169

Kies Air for Android Kies Air for Android 2.3 Ứng dụng quản lý điện thoại Android

Kies Air for Android
 • Đánh giá: 80
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.729

HTC Sync Manager HTC Sync Manager 3.1 Quản lý điện thoại HTC trên máy tính

HTC Sync Manager
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.186

91 PC Suite for Android 91 PC Suite for Android 1.7 Quản lý điện thoại Android từ Windows

91 PC Suite for Android
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.440

Astro File Manager cho Android Astro File Manager cho Android

Astro File Manager cho Android
 • Đánh giá: 48
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.379

Prey cho Android Prey cho Android 1.5 Ứng dụng chống trộm trên Android

Prey cho Android
 • Đánh giá: 78
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.148
Có tất cả 100 phần mềm.