Adobe Flash Player Adobe Flash Player 18.0 Đọc file swf, flv... trên trình duyệt

Adobe Flash Player
 • Đánh giá: 5.193
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.022.640

Google Chrome Google Chrome 45.0 Duyệt web nhanh hơn, hạn chế chạy Flash

Google Chrome
 • Đánh giá: 4.984
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.051.695

Firefox Firefox 40.0 An toàn hơn khi lướt web

Firefox
 • Đánh giá: 2.806
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.762.563

Mozilla Firefox Mozilla Firefox 21 Trình duyệt web nhanh, linh hoạt, an toàn

Mozilla Firefox
 • Đánh giá: 185
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.929.339

Internet Explorer 8 Internet Explorer 8 8.0 Trình duyệt Internet Nhanh hơn, Dễ dàng hơn, Riêng tư hơn và An toàn hơn

Internet Explorer 8
 • Đánh giá: 1.014
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.694.371

Opera Mini Opera Mini 8 Trình duyệt web cho thiết bị di động

Opera Mini
 • Đánh giá: 2.466
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.490.190

Mozilla Firefox 9.0 Mozilla Firefox 9.0 Trình duyệt web siêu tốc

Mozilla Firefox 9.0
 • Đánh giá: 812
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.258.664

Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 Trình duyệt IE7

Internet Explorer 7
 • Đánh giá: 871
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 946.757

Mozilla Firefox 10.0 Mozilla Firefox 10.0 Trình duyệt web siêu tốc

Mozilla Firefox 10.0
 • Đánh giá: 183
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 726.666

Google Chrome 17 Google Chrome 17 Trình duyệt web siêu tốc

Google Chrome 17
 • Đánh giá: 231
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 248.736
Có tất cả 100 phần mềm.