All to AVI VCD SVCD DVD MPEG Converter

Tải về
  • Đánh giá:
    3,3 ★ 8 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3 MB
  • Lượt xem: 4.538
  • Lượt tải: 4.532
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista
Giới thiệu

All to AVI VCD SVCD DVD MPEG Converter là một công cụ tuyệt vời để chuyển đổi video sang AVI DVD VCD SVCD MPEG.

-Chuyển đổi video hàng loạt sang định dạng AVI.
-Chuyển đổi hàng loạt video sang định dạng VCD SVCD DVD.
-Chuyển đổi hàng loạt video sang định dạng MPEG.
-Tùy chọn thiết lập NTSC(US) / PAL(JP) để xuất sang VCD SVCD DVD MPEG.

Liên kết tải về