Antimidges 1.1

Tải về
  • Đánh giá:
    3,5 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 4,3 MB
  • Lượt xem: 14.121
  • Lượt tải: 14.106
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Giới thiệu

Một công cụ miễn phí giúp bạn chỉnh sửa, giảm nhiễu hình ảnh một các dễ dàng để có được các hình ảnh rõ ràng...

Bạn muốn chụp các bức quang cảnh tuyệt vời nhưng vì mật độ nhiễu lớn, trên hình ảnh của bạn tại hiện tại nhiêu liên tục, nên bạn không thể có các bức ảnh rõ ràng của cảnh quan. Antimidges là một công cụ sẽ giúp bạn loại bỏ nhiễu một cách dễ dàng.

(theo Softpedia)

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.