Bản trình bày chồng sách màu xanh Template Bản trình bày chồng sách màu xanh

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 486 KB
  • Lượt xem: 1.937
  • Lượt tải: 1.864
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Chồng sách hiện diện ở hầu hết các bản chiếu, rất phù hợp cho học sinh, giáo viên, những người ham đọc sách và những người khác trong ngành giáo dục. Bản trình bày này có nhiều bố trí bản chiếu ở định dạng màn hình rộng (16x9) và có một bảng và biểu đồ mẫu mà bạn có thể dễ dàng điều chỉnh.

Bản trình bày chồng sách màu xanh

Phù hợp với Microsoft PowerPoint 2013.

Liên kết tải về