Book Tracker - Collector's Edition

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 832 KB
  • Lượt xem: 1.258
  • Lượt tải: 1.255
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Win 2K/XP/Vista/7
Giới thiệu

Book Tracker - Collector's Edition là một ứng dụng có thể giúp người thu thập sách hoặc quản lý có thể sắp xếp thư viện nhỏ của mình.

Book Tracker - Collector's Edition

Book Tracker được thiết kế đơn giản để sử dụng, nhưng tính năng rất phong phú. Nhiều tính năng có thể được thực hiện với một cú nhấp chuột hoặc phím nóng và phần lớn thông tin được hiển thị trên màn hình chính.

Book Tracker - Collector's Edition

Dưới đây là một số tính năng chính của "Book Tracker - Collector's Edition":

- Báo cáo:

Có nhiều lựa chọn báo cáo đạt tiêu chuẩn, tùy chỉnh báo cáo hiện nay có sẵn trong phần mềm cho phép bạn tạo một báo cáo với các lĩnh vực cụ thể và các tùy chọn sắp xếp.

- Tùy chỉnh nhiều nhiều lĩnh vực:

Hỗ trợ một số lĩnh vực. Điều này cho phép bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với bộ sưu tập sách hoặc nhu cầu thư viện.

- Xuất và nhập:

Bạn có thể nhập và xuất các tệp tin định dạng .CSV. Điều này cho phép bạn xuất các cơ sở dữ liệu của thư viện đến một cơ sở dữ liệu hoặc chương trình spreadsheet.

- Có các file hướng dẫn để hướng dẫn bạn sử dụng chương trình.

- Tìm kiếm:

Bạn có thể tìm kiếm cơ sở dữ liệu sách của bạn bằng cách sử dụng chức năng "Find". Điều này cho phép bạn nhanh chóng xác định vị trí cuốn sách khi bạn làm việc với cơ sở dữ liệu lớn.

- Phần ghi chú và phần thư viện:

Phần "thư viện" cho phép bạn kiểm tra sổ sách và theo dõi những người mà bạn đã cho mượn sách và những người bạn đã cho cuốn sách đó. "Ghi chú" là phần để bạn đặt bất kỳ ghi chú nào về cuốn sách bao gồm cả lịch sử mua hàng.

Tuyết Mai (Theo Duck Software)

Liên kết tải về