Chú Đại bi cho iOS 2.1 Thần chú của Phật Pháp

Tải về
3,7 (35) Man Lee Miễn phí 6.616 Dung lượng: 22,5 MB Ngày: Yêu cầu: iOS 4.1 trở lên

Chân ngôn này được trích từ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh.

Trong kinh ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng: "Bạch đức Thế Tôn, tôi có chú Đại Bi tâm đà ra ni, nay xin nói ra, vì muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bịnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu. Cúi xin Thế Tôn từ bi doãn hứa.", rồi sau đó đọc Chú Đại Bi. "Bồ tát thuyết chú xong, cõi đất sáu phen biến động, trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác, mười phương chư Phật thảy đều vui mừng, thiên ma ngoại đạo sợ dựng lông tóc. Tất cả chúng hội đều được quả chứng."

Sự linh nghiệm, hiển linh của chú Đại Bi từ lâu đã được dân gian Việt Nam nói riêng, dân chúng khắp nơi trên toàn cõi phương Đông nói chung hiểu là “thần chú của Phật Pháp”.

Sự linh ứng của chú Đại Bi thật diệu kỳ

- Cứu khổ cứu nạn con người không bị ma quỷ, kẻ ác hãm hại;
- Bảo vệ con người trước những khó khăn mà con người phải đương đầu gánh vác;
- Trị cho con người những thói tật cả về tâm bệnh lẫn thân xác;
- Có sức chuyển hóa vũ trụ biến tạo nên cát tường từ nghiệp chướng;
- Hóa giải chướng duyên, ngang trái;
- Hóa thân Bồ Tát, giúp con người có sức mạnh vô biên tự mình thoát khỏi ách ngục hình của tha nhân;

Những lợi ích của công phu trì tụng Ðại-bi Chú, nói ra không thể hết được. Phàm ai đã trì tụng Ðại-bi Chú thì tuyệt đối chẳng bị đọa vào ba đường ác. Nếu bị đọa vào các đường ác đó thì Ngài Quán Thế Âm nguyện chẳng bao giờ thành Phật. Thần Chú Ðại-bi lại có thể trị tám vạn bốn ngàn loại tật bệnh của thế gian. Ai bị bệnh nan y, cho đến các y sĩ, Tây y hay Ðông y phải bó tay, nhưng nếu thành tâm trì tụng Ðại-bi Chú cũng nhất định chẳng uống thuốc mà được khỏi bệnh. Thần hiệu của Ðại-bi Chú thật không thể nghĩ bàn!

Nguyện cho tất cả Phật tử có phước duyên được nguyện tụng kinh Đại Bi tâm Đà La ni sớm tựu thành ước nguyện.

Chú Đại bi for iOSChú Đại bi for iOS
3,7 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 2.1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 22,5 MB
  • Lượt xem: 6.809
  • Lượt tải: 6.616
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iOS 4.1 trở lên
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm