CLCL

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 144 KB
  • Lượt xem: 579
  • Lượt tải: 568
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server
Giới thiệu

CLCL là một tiện ích nhỏ miễn phí ghi nhận tất cả các đối tượng text hoặc hỉnh ảnh được đưa và clipboard của Windows.Sau đó,chương trình cho phép xem,quản lý và gọi lại 1 trong các đối tượng này để dán (paste) vào tài liệu.


Liên kết tải về

Link Download chính thức: