Colasoft Ping Tool

Tải về
5 (1) Colasoft Co, Ltd Miễn phí 889 Dung lượng: 5,2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Colasoft Ping Tool là một trong những công cụ mạng miễn phí được cung cấp bởi Colasoft Co., Ltd. Colasoft Ping Tool hỗ trợ ping nhiều địa chỉ IP trong cùng lúc và liệt kê thời gian trả lời trong một biểu đồ. Điều này giúp Colasoft Ping Tool được ưu thế hơn so với các công cụ ping khác. Người dùng phần mềm này không chỉ có thể xem biểu đồ bằng cách lưu chúng lại theo định dạng file BMP, mà còn ping địa chỉ IP của các gói đã bắt được từ những dịch vụ phân tích mạng (ví như Colasoft Capsa Network Analyzer).

Colasoft Ping Tool

Các tính năng chính:

 • Cửa sổ đồ họa: Graphic window của Colasoft Ping Tool được sử dụng để hiển thị thời gian ping. Nó sẽ hiển thị thời gian pin của từng lệnh theo đồ họa. Dấu hình X hiển thị thời gian ping trong khi dấu Y hiển thị thời gian trả lời.
 • Cửa sổ Ping Summary cung cấp thông tin cơ bản, ví như địa chỉ IP, địa điểm, các gói nhân được/gửi đi/mất, cũng như thời gian trả lời của các địa chỉ IP hoặc tên miền.
 • Ping Detail: Cửa sổ Ping Detail hiển thị tất cả các thông tin chi tiết về việc ping. Cửa sổ này sẽ hiển thị kết quả ping tương ứng khi bạn chọn một địa chỉ IP hoặc tên miền trong ping. Colasoft Ping Tool có 2 loại hiển thị: classical và list.

Lamle

5 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 5,2 MB
 • Lượt xem: 954
 • Lượt tải: 889
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

 • hrPING 🖼️ Tiện ích ping đạt độ chính xác cao cho máy tính