Danh sách liên hệ gia đình màu sắc Template Danh sách liên hệ gia đình màu sắc

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 252 KB
  • Lượt xem: 84
  • Lượt tải: 61
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Tập hợp các liên hệ quan trọng của gia đình và số điện thoại với mẫu nhiều màu sắc này. Thêm thông tin trực tuyến hoặc thêm vào trang in 8,5" x 11", sau đó hiển thị hoặc lưu trên máy tính.

Danh sách liên hệ gia đình màu sắc

Phù hợp với Microsoft Publisher 2013.

Liên kết tải về