Dịch tễ học cơ bản Tài liệu tham khảo lĩnh vực y tế của WHO

Tải về
3 (1) Thư viện Tổ chức y tế thế giới Miễn phí 31 Dung lượng: 3,4 MB Ngày:

Download.com.vn xin giới thiệu đến các bạn Tài liệu Dịch tễ học cơ bản được WHO công bố. Đây là một tài liệu tham khảo rất tốt trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Y tế công cộng.

Cuốn sách sẽ chỉ ra những lý do tại sao môn dịch tễ cơ bản lại cần thiết cho tất cả những học viên, muốn hiểu và ứng dụng những nguyên tắc trong xác định căn nguyên và phòng ngừa bệnh tật. Dịch tễ học cơ bản cung cấp những phương pháp chính yếu của dịch tễ học, đặc biệt nhấn mạnh vào những ứng dụng dịch tễ học trong y tế công cộng tại các nước đang phát triển.

Dịch tễ học cơ bản chỉ ra những cách thức để có thể ứng dụng dịch tễ học trong phòng ngừa bệnh tật và nâng cao sức khoẻ, nhằm sử dụng các nguồn lực đầu tư cho sức khoẻ một cách hiệu quả nhất – và cũng khuyến khích việc thực hành lâm sàng tốt khi nó giới thiệu khá chi tiết những khái niệm dịch tễ học ứng dụng trong lâm sàng.

Cuốn sách này cũng giúp các giúp sinh viên có thể mô tả được những nguyên nhân gây bệnh, tử vong, chấn thương và tàn tật thường gặp trong cộng đồng; vạch ra những thiết kế nghiên cứu dịch tễ phù hợp và các đánh giá y văn có tính phê phán.

Dịch tễ học cơ bản gồm các nội dung chính sau

 • Chương 1: Dịch tễ học là gì?
 • Chương 2: Đo lường sức khỏe và bệnh tật
 • Chương 3: Các thiết kế nghiên cứu
 • Chương 4: Các thống kê sinh học cơ bản
 • Chương 5: Tính nguyên nhân trong dịch tễ học
 • Chương 6: Dịch tễ học và phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm
 • Chương 7: Các bệnh truyền nhiễm: giám sát dịch tễ học và phản hồi
 • Chương 8: Dịch tễ học lâm sàng
 • Chương 9: Dịch tễ học môi trường và nghề nghiệp
 • Chương 10: Dịch tễ học, chính sách y tế và lập kế hoạch y tế
 • Chương 11: Các bước đầu tiên trong dịch tễ học thực hành
 • Phụ lục: Trả lời câu hỏi
3 Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm