Driver cho Acer Aspire 7520

3 (1) Acer Miễn phí 839 Ngày: Yêu cầu: Windows Vista/XP

AcerLAppFix_v1.0.1.0.zip Windows XP
eNet v2.06.3005_pvl.zip Windows Vista
(Chicony_driver)_Acer CrystalEye webcam T5.7.31.400C_WHQL.zip Windows Vista
01.Chipset_NVIDIA_v1313_XP.zip Windows XP
02.CPU_AMD_v1.3.2.0_XP.zip Windows XP
03.VGA_NVIDIA_v6.14.11.145_XP32.zip Windows XP
04.Audio_Relatek_vV5.10.0.5413_XP32_XP64.zip Windows XP
05.Cardreader_Ricoh_v3.51_XP32.zip Windows XP
06.Modem_Foxconn_T60M955.02_v7.62.0.0_XP.zip Windows XP
07.Touch Pad_Synaptics_v9.1.11.0_XP.zip Windows XP
08.Launch Manager_Dirtek_v2.0.01_XP_Vista.zip Windows XP
09.Wireless_Atheros_V5.3.0.56_XP_XB63_XB62(WHQL).zip Windows XP
09.Wireless_Broadcom_V4.100.15.7_XP_BCM_4311_4321(WHQL).zip Windows XP
10.(Bison_app)_Acer Crystal Eye webcam V2.0.0.8.zip Windows XP
10.(Bison_driver)_Acer Crystal Eye webcam V7.96.701.09c-WHQL.zip Windows XP
10.(Chicony_app)_Acer Crystal Eye webcam v1.1.31.718.zip Windows XP
10.(Chicony_driver)_Acer CrystalEye webcam T5.7.28.400C_WHQL.zip Windows XP
10.(Suyin_app)_Acer Crystal Eye webcam V1.0.10_XP_Vista.zip Windows XP
10.(Suyin_driver)_Acer CrystalEye webcam 5.7.28.500-1.0_WHQL.zip Windows XP
11.Bluetooth_Broadcom_v5.1.0.3300_XP.zip Windows XP
CardRdr_RICOH_v3.51.01_Vista.zip Windows Vista
TVTuner_AverMedia_A310_v1.1.0.22_vista_x86(WHQL).zip Windows Vista
(Bison_driver)_Acer Crystal Eye webcam V7.96.701.12a_WHQL.zip Windows Vista
Chipset_MCP67M_1313_vista_x64_x86.zip Windows Vista x64
TV Tuner_A310_v1.1.64.16_Vistax64.zip Windows Vista x64
Touch Pad_Synaptics_Drvier_Application_Vistax86x64.zip Windows Vista x64
Launch Manager_v2.0.01_Vistax64.zip Windows Vista x64
Bluetooth_Broadcom_v6.0.1.3900_Vistax32x64.zip Windows Vista x64
nVidia Chipset Driver v67.7.2 Vista.zip Windows Vista
RealTek Audio Driver v6.0.1.5523 Vista.zip Windows Vista
nVidia VGA Driver v167.49 Vista.zip Windows Vista
Modem Driver v7.66.00 Vista.zip Windows Vista
ALPS Touchpad Driver v7.0.1101.17 Vista.zip Windows Vista
Synaptics Touchpad Driver v10.0.15 Vista.zip Windows Vista
(Suyin driver)_Acer CrystalEye webcam_5.8.30.500-1.0_WHQL.zip Windows Vista
Launch Manager v2.0.0.5 Vista.zip Windows Vista
Broadcom Wireless Driver v4.170.25.19 Vista.zip Windows Vista
Atheros Wireless Driver v7.3.1.73 Vista.zip Windows Vista
Bluetooth Driver and Application v6.1.0.2000 Vista.zip Windows Vista
VGA_Nvidia_V101.47_Vistax64.zip Windows Vista x64
Audio_v6.0.1.5413_R167_vista_x64_x86.zip Windows Vista x64
TVTuner_LiteOn_TT1260DA_V3.7.0.4 _vista_x86_x64(WHQL).zip Windows Vista x64
Camera_Chicony_AP_v1.1.27.703_20070704_Vistax64.zip Windows Vista x64
Camera_Chicony_DRV_V5.7.28.400_Vistax64.zip Windows Vista x64
Cardreader_RICOH_R5C8xx_V351_Vistax64.zip Windows Vista x64
WLAN_Broadcom_V4.150.22.0_Vistax64.zip Windows Vista x64
WLAN_Atheros_V7.3.1.42_Vistax64.zip Windows Vista x64
MIR_enecir_v1_3_1(WHQL)_Vista64.zip Windows Vista x64
DiskFormatDT_V1-1D.iso Windows XP


AcerLAppFix_v1.0.1.0.zip Windows XP

eNet v2.06.3005_pvl.zip Windows Vista

(Chicony_driver)_Acer CrystalEye webcam T5.7.31.400C_WHQL.zip Windows Vista

01.Chipset_NVIDIA_v1313_XP.zip Windows XP

02.CPU_AMD_v1.3.2.0_XP.zip Windows XP

03.VGA_NVIDIA_v6.14.11.145_XP32.zip Windows XP

04.Audio_Relatek_vV5.10.0.5413_XP32_XP64.zip Windows XP

05.Cardreader_Ricoh_v3.51_XP32.zip Windows XP

06.Modem_Foxconn_T60M955.02_v7.62.0.0_XP.zip Windows XP

07.Touch Pad_Synaptics_v9.1.11.0_XP.zip Windows XP

08.Launch Manager_Dirtek_v2.0.01_XP_Vista.zip Windows XP

09.Wireless_Atheros_V5.3.0.56_XP_XB63_XB62(WHQL).zip Windows XP

09.Wireless_Broadcom_V4.100.15.7_XP_BCM_4311_4321(WHQL).zip Windows XP

10.(Bison_app)_Acer Crystal Eye webcam V2.0.0.8.zip Windows XP

10.(Bison_driver)_Acer Crystal Eye webcam V7.96.701.09c-WHQL.zip Windows XP

10.(Chicony_app)_Acer Crystal Eye webcam v1.1.31.718.zip Windows XP

10.(Chicony_driver)_Acer CrystalEye webcam T5.7.28.400C_WHQL.zip Windows XP

10.(Suyin_app)_Acer Crystal Eye webcam V1.0.10_XP_Vista.zip Windows XP

10.(Suyin_driver)_Acer CrystalEye webcam 5.7.28.500-1.0_WHQL.zip Windows XP

11.Bluetooth_Broadcom_v5.1.0.3300_XP.zip Windows XP

CardRdr_RICOH_v3.51.01_Vista.zip Windows Vista

TVTuner_AverMedia_A310_v1.1.0.22_vista_x86(WHQL).zip Windows Vista

(Bison_driver)_Acer Crystal Eye webcam V7.96.701.12a_WHQL.zip Windows Vista

Chipset_MCP67M_1313_vista_x64_x86.zip Windows Vista x64

TV Tuner_A310_v1.1.64.16_Vistax64.zip Windows Vista x64

Touch Pad_Synaptics_Drvier_Application_Vistax86x64.zip Windows Vista x64

Launch Manager_v2.0.01_Vistax64.zip Windows Vista x64

Bluetooth_Broadcom_v6.0.1.3900_Vistax32x64.zip Windows Vista x64

nVidia Chipset Driver v67.7.2 Vista.zip Windows Vista

RealTek Audio Driver v6.0.1.5523 Vista.zip Windows Vista

nVidia VGA Driver v167.49 Vista.zip Windows Vista

Modem Driver v7.66.00 Vista.zip Windows Vista

ALPS Touchpad Driver v7.0.1101.17 Vista.zip Windows Vista

Synaptics Touchpad Driver v10.0.15 Vista.zip Windows Vista

(Suyin driver)_Acer CrystalEye webcam_5.8.30.500-1.0_WHQL.zip Windows Vista

Launch Manager v2.0.0.5 Vista.zip Windows Vista

Broadcom Wireless Driver v4.170.25.19 Vista.zip Windows Vista

Atheros Wireless Driver v7.3.1.73 Vista.zip Windows Vista

Bluetooth Driver and Application v6.1.0.2000 Vista.zip Windows Vista

VGA_Nvidia_V101.47_Vistax64.zip Windows Vista x64

Audio_v6.0.1.5413_R167_vista_x64_x86.zip Windows Vista x64

TVTuner_LiteOn_TT1260DA_V3.7.0.4 _vista_x86_x64(WHQL).zip Windows Vista x64

Camera_Chicony_AP_v1.1.27.703_20070704_Vistax64.zip Windows Vista x64

Camera_Chicony_DRV_V5.7.28.400_Vistax64.zip Windows Vista x64

Cardreader_RICOH_R5C8xx_V351_Vistax64.zip Windows Vista x64

WLAN_Broadcom_V4.150.22.0_Vistax64.zip Windows Vista x64

WLAN_Atheros_V7.3.1.42_Vistax64.zip Windows Vista x64

MIR_enecir_v1_3_1(WHQL)_Vista64.zip Windows Vista x64

DiskFormatDT_V1-1D.iso Windows XP

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 841
  • Lượt tải: 839
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista/XP