Driver cho Acer Aspire 9810

3 (1) Acer Miễn phí 646 Ngày: Yêu cầu: Windows Vista/XP

Windows Vista

Audio Realtek Audio Driver 6.01.5334 13.3 MB 2008/12/03

Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver 6.0.1.3000 44.0 MB 2008/12/03

Camera Bison Camera Driver 6.96.0.06 9.3 MB 2008/12/03

Camera Logitech Camera Driver 10.4.0.1319 88.6 MB 2008/12/03

CardReader TI Card Reader Driver 2.0.0.6 4.9 MB 2008/12/03

Chipset Intel Chipset Driver 8.1.1.1010 569.3 KB 2008/12/03

Modem Foxconn Modem Driver 7.58.0.0 2.1 MB 2008/12/03

SATA Intel SATA Driver 6.2.0.2002 18.2 MB 2008/12/03

Windows XP

Audio Conexant Audio Driver 5.10.0.5242 22.9 MB 2008/12/03

Bluetooth WIDCOMM Bluetooth Driver 5.0.1.1500 71.3 MB 2008/12/03

Camera Logitech Camera Driver 9.4.4.1065 57.4 MB 2008/12/03

CardReader Intel Card Reader Driver 1.00.000 3.5 MB 2008/12/03

Chipset Intel Chipset Driver 7.2.2.1006 1.2 MB 2008/12/03

FIR SMC FIR Driver 5.1.3600.7 3.0 MB 2008/12/03

Lan Marvell LAN Driver 8.53.1.3 176.2 KB 2008/12/03

Modem Conexant Modem Driver 7.47.0.50 1.6 MB 2008/12/03


Windows Vista

Audio Realtek Audio Driver 6.01.5334 13.3 MB 2008/12/03

Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver 6.0.1.3000 44.0 MB 2008/12/03

Camera Bison Camera Driver 6.96.0.06 9.3 MB 2008/12/03

Camera Logitech Camera Driver 10.4.0.1319 88.6 MB 2008/12/03

CardReader TI Card Reader Driver 2.0.0.6 4.9 MB 2008/12/03

Chipset Intel Chipset Driver 8.1.1.1010 569.3 KB 2008/12/03

Modem Foxconn Modem Driver 7.58.0.0 2.1 MB 2008/12/03

SATA Intel SATA Driver 6.2.0.2002 18.2 MB 2008/12/03

Windows XP

Audio Conexant Audio Driver 5.10.0.5242 22.9 MB 2008/12/03

Bluetooth WIDCOMM Bluetooth Driver 5.0.1.1500 71.3 MB 2008/12/03

Camera Logitech Camera Driver 9.4.4.1065 57.4 MB 2008/12/03

CardReader Intel Card Reader Driver 1.00.000 3.5 MB 2008/12/03

Chipset Intel Chipset Driver 7.2.2.1006 1.2 MB 2008/12/03

FIR SMC FIR Driver 5.1.3600.7 3.0 MB 2008/12/03

Lan Marvell LAN Driver 8.53.1.3 176.2 KB 2008/12/03

Modem Conexant Modem Driver 7.47.0.50 1.6 MB 2008/12/03

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 652
  • Lượt tải: 646
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista/XP