Driver cho Acer TravelMate 2490

  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 479
  • Lượt tải: 475
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP
Giới thiệu

Windows XP

Audio Realtek Audio Driver 6.0.1.5334 30.7 MB 2008/12/12

Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver 5.1.2535.0 44.0 MB 2008/12/12

Camera Bison Camera Driver 6.96.0.06 9.3 MB 2008/12/12

Camera Logitech Camera Driver 10.4.0.1319 88.7 MB 2008/12/12

Camera Suyin Camera Driver 1.0.0.4 42.5 MB 2008/12/12

CardReader ENE Card Reader Driver 3.00.00 354.3 KB 2008/12/12

Chipset Intel Chipset Driver 8.0.1.1002 1.7 MB 2008/12/12

FIR SMSC FIR Driver 6.0.4000.1 4.0 MB 2008/12/12

Modem Conexant Modem Driver 7.60.0.0 2.1 MB 2008/12/12

TouchPad Synaptics Touchpad Driver 9.0.3.0 23.3 MB 2008/12/12

TV Tuner AverMedia TV Tuner Driver 4.5.0.9 1.3 MB 2008/12/12

VGA Intel VGA Driver 7.14.10.1114 6.5 MB 2008/12/12

VGA NVIDIA VGA Driver 7.15.10.9755 49.9 MB 2008/12/12

Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver 7.2.0.127 2.8 MB 2008/12/12

Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver 4.102.15.63 2.9 MB 2008/12/12

Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver 11.0.0.74 3.0 MB 2008/12/12

Windows XP

Audio Realtek Audio Driver 6.0.1.5334 30.7 MB 2008/12/12

Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver 5.1.2535.0 44.0 MB 2008/12/12

Camera Bison Camera Driver 6.96.0.06 9.3 MB 2008/12/12

Camera Logitech Camera Driver 10.4.0.1319 88.7 MB 2008/12/12

Camera Suyin Camera Driver 1.0.0.4 42.5 MB 2008/12/12

CardReader ENE Card Reader Driver 3.00.00 354.3 KB 2008/12/12

Chipset Intel Chipset Driver 8.0.1.1002 1.7 MB 2008/12/12

FIR SMSC FIR Driver 6.0.4000.1 4.0 MB 2008/12/12

Modem Conexant Modem Driver 7.60.0.0 2.1 MB 2008/12/12

TouchPad Synaptics Touchpad Driver 9.0.3.0 23.3 MB 2008/12/12

TV Tuner AverMedia TV Tuner Driver 4.5.0.9 1.3 MB 2008/12/12

VGA Intel VGA Driver 7.14.10.1114 6.5 MB 2008/12/12

VGA NVIDIA VGA Driver 7.15.10.9755 49.9 MB 2008/12/12

Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver 7.2.0.127 2.8 MB 2008/12/12

Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver 4.102.15.63 2.9 MB 2008/12/12

Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver 11.0.0.74 3.0 MB 2008/12/12

0 Bình luận
Sắp xếp theo