Driver cho laptop Dell Inspiron N4120 Driver cho dòng máy Dell Inspiron N4120

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2,9 MB
 • Lượt xem: 53
 • Lượt tải: 46
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 7/8
Giới thiệu

Driver cho dòng máy Dell Inspiron N4120

Application (3 files)

 • Dell Digital Delivery Application: DellDigitalDelivery.2.7.1000.0_setup_ZPE.exe
 • Dell Quickset Application: APP_Quickset_W78_A05_Setup-GMFY2_ZPE.exe
 • Intel WiDi Application: Application_Intel_W8_A01_Setup-V3DDH_ZPE.exe

Audio (1 file)

 • Realtek HD Audio ALC269 Driver: Audio_Realtek_W8_A06_Setup-RKKTF_ZPE.exe

BIOS (2 files)

 • Inspiron N4120 System BIOS: N4120A08.exe
 • Dell Dell Insprion N4120 System BIOS, A02: R313321.exe

Chipset (3 files)

 • Intel HM67 Chipset Driver: Chipset_Intel_W8_A00_Setup-0D9RJ_ZPE.exe
 • Intel Management Engine Interface Driver: Chipset_Intel_W7_A01_Setup-46R6G_ZPE.exe
 • Realtek RTS5128 Card Reader Driver: CardReader_RLTK_W8_A02-Setup_95VP5_ZPE.exe

Network (3 files)

 • Dell Wireless 1702 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0+HS Driver: Network_Atheros_W8_A02_Setup-38HYW_ZPE.exe
 • Intel Centrino Wireless Bluetooth Adapter, Advanced-N 6230 Bluetooth v3.0 + HS Application: Network_Intel_BT_W84_A00_Setup-705KJ_ZPE.exe
 • Intel Centrino Wireless-N 1030/Advanced-N 6230 Driver: Network_Intel_WLAN_W784_A02_Setup-37PPD_ZPE.exe

Video (1 file)

 • AMD Radeon HD 7450/7650 Graphics Driver: Video_AMD_W8_A00_Setup-6HYYP_ZPE.exe
Liên kết tải về