Driver laptop Acer Aspire 4720G for Windows 7 x32

  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 174
  • Lượt tải: 168
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7 x32
Giới thiệu

Bộ Driver cho laptop Acer Aspire 4720G...

Audio
Mô tả Thông tin
Audio Driver ALC288
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v6.0.1.5901
10/23/2009
58.3 MB
Download Audio_Realtek_ALC288_v6.0.1.5901_Win7x86x64.zip
Bluetooth
Mô tả Thông tin
Bluetooth Driver
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v6.2.0.9600
10/22/2009
57.6 MB
Download Bluetooth_Broadcom_6.2.0.9600_Win7X86x64.zip
Camera
Mô tả Thông tin
Camera Driver
Hãng: Suyin
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v5.2.7.1
10/23/2009
3.3 MB
Download WebCam_Suyin(AP)_5.2.7.1Win7x86x64.zip
CardReader
Mô tả Thông tin
Card Reader Driver (R5C833)
Hãng: Ricoh
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v3.62.02
10/22/2009
4.1 MB
Download Cardreader_RICOH(R5C833)_v3.62.02_Win7x86x64.zip
CIR
Mô tả Thông tin
CIR (Consumer IR) Driver
Hãng: Nuvoton
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v8.1.62.3000
10/23/2009
7.6 MB
Download CIR_Nuvoton_v8.1.62.3000_Win7x86x64.zip
Modem
Mô tả Thông tin
Modem Driver
Hãng: Agere
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v2.2.97
10/21/2009
1.5 MB
Download Modem_Agere_T60M951_v2.2.97_Win7X86X64.zip
VGA
Mô tả Thông tin
VGA Driver
Hãng: NVIDIA
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
v8.15.11.8645
10/23/2009
76.5 MB
Download VGA_nVidia_v8.15.11.8645_Win7x86.zip
Wireless LAN
Mô tả Thông tin
Wireless LAN Driver
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v5.100.249.2
07/01/2010
23.1 MB
Download WLAN_Broadcom_5.100.249.2_Win7x86x64.zip
Wireless LAN Driver
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v8.0.0.332
07/01/2010
8.3 MB
Download WLAN_Atheros_8.0.0.332_Win7x86x64.zip
Wireless LAN Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
v13.1.1.1
07/01/2010
41.5 MB
Download WLAN_Intel_13.1.1.1_Win7x86.zip

0 Bình luận
Sắp xếp theo