Driver laptop Acer Aspire 7736Z

  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 207
  • Lượt tải: 200
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows
Giới thiệu

Bộ Driver cho laptop Acer Aspire 7736Z...

Audio
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Audio Driver Realtek 6.0.1.5911 58.5 MB 10/23/2009 Download Audio_Realtek_ALC888S_v6.0.1.5911_W7x86x64.zip
Bluetooth
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Bluetooth Driver Broadcom 6.2.0.9700 57.5 MB 10/22/2009 Download Blueooth_Broadcom(2045 & 2046)_6.2.0.9700_Win7x64x86.zip
Chipset
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Chipset Driver Intel 9.1.1.1015 4.7 MB 10/23/2009 Download Chipset_Intel(GM45_PM45_GL40_945GMS_945GSE)_v9.1.1.1015_Win7x86x64.zip
Lan
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
LAN Driver Broadcom 12.2.1.1 67.4 MB 12/10/2009 Download LAN_Broadcom_12.2.1.1_Win7x86x64.zip
Modem
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Modem Driver LSI 2.2.97.0 1.5 MB 10/21/2009 Download Modem_LSI_v2.2.97.0_Win7x86x64.zip
Modem Driver Conexant 7.80.4.55 5.2 MB 10/21/2009 Download Modem_Conexant(T60M955)_v7.80.4.55_Win7X86X64.zip
SATA
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
SATA Driver AHCI Intel 8.9.0.1023 21.4 MB 10/22/2009 Download SATA_Intel_ICH9_v8.9.0.1023_Win7x86x64.zip
TouchPad
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Touchpad Driver ALPS 7.5.2015.1103 8.4 MB 10/21/2009 Download TouchPad_ALPS_v7.5.2015.1103_Win7x86x64.zip
Touchpad Driver ALPS 7.105.2015.1103 8.4 MB 10/21/2009 Download Touchpad_ALPS_v7.105.2015.1103_Win7x64.zip
Touchpad Driver Synaptics 13.2.2.0 28.2 MB 10/21/2009 Download Touchpad_Synaptics_v13.2.2.0_Win7X86X64.zip
VGA
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
VGA Driver Intel 8.15.10.1855 25.1 MB 10/21/2009 Download VGA_Intel_v8.15.10.1855_Win7x86.zip
VGA Driver Intel 8.15.10.1855 77.1 MB 10/21/2009 Download VGA_Intel_v8.15.10.1855_Win7x64.zip
VGA Driver NVIDIA 8.15.11.8652 169.3 MB 10/23/2009 Download VGA_Nvidia(N10PGE1 N10PGS N10MGS)_v8.15.11.8652_Win7x86x64.zip
Wireless LAN
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Wireless LAN Driver (CondorPeak) Intel 12.5.0.59 7.1 MB 10/23/2009 Download WLAN_Intel(CondorPeak)_v12.5.0.59_Win7x86x64.zip
Wireless LAN Driver (5100/5300/5150/5350) Intel 12.4.1.11 4.8 MB 10/21/2009 Download WLAN_Intel(5100_5300_5150_5350)_12.4.1.11_Win7X86X64.zip
Wireless LAN Driver Ralink 3.0.2.0 7.7 MB 10/21/2009 Download WLAN_Ralink(RT2700E)_v3.0.2.0_Win7x86x64.zip
Wireless LAN Driver (XB63_ HB93_HB95_AR5B91) Atheros 8.0.0.171 5.4 MB 10/23/2009 Download WLAN_Atheros(XB63_ HB93_HB95_AR5B91)_v8.0.0.171_Win7x86x64.zip

0 Bình luận
Sắp xếp theo