Driver laptop Acer Aspire 8730G for Windows 7 x64

  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 184
  • Lượt tải: 178
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7 x64
Giới thiệu

Bộ Driver cho laptop Acer Aspire 8730G ...

Audio
Mô tảThông tin
Audio Driver
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v6.0.1.5888
09/29/2009
68.0 MB
Download Audio_Realtek(IncludeHDMI)_v.6.0.1.5888_Win7x86x64.zip
Audio Driver
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v6.0.1.5911
10/23/2009
58.5 MB
Download Audio_Realtek_ALC888S_v6.0.1.5911_W7x86x64.zip
Bluetooth
Mô tảThông tin
Bluetooth Driver
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v6.2.0.9700
10/16/2009
57.7 MB
Download Bluetooth_Broadcom_v.6.2.0.9700_Win7x86x64.zip
Bluetooth Driver
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v6.2.0.9700
10/22/2009
57.5 MB
Download Blueooth_Broadcom(2045 & 2046)_6.2.0.9700_Win7x64x86.zip
CardReader
Mô tảThông tin
Card Reader Driver
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v6.1.7100.30093
10/22/2009
7.2 MB
Download CardReader_Realtek(RTS5159)_v6.1.7100.30093_Win7x86x64.zip
Chipset
Mô tảThông tin
Chipset Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v9.1.1.1015
10/23/2009
4.7 MB
Download Chipset_Intel(GM45_PM45_GL40_945GMS_945GSE)_v9.1.1.1015_Win7x86x64.zip
CIR
Mô tảThông tin
CIR (Consumer IR) Driver
Hãng: Nuvoton
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v8.1.81.1000
10/16/2009
3.6 MB
Download CIR_Nuvoton_v.8.1.81.1000_Win7x86x64.zip
CIR (Consumer IR) Driver
Hãng: Nuvoton
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v8.1.81.1000
10/23/2009
3.6 MB
Download CIR_Nuvoton_v8.1.81.1000_Win7x86x64.zip
Fingerprint
Mô tảThông tin
Fingerprint Driver
Hãng: UPEK
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v6.2.56
10/01/2009
117.8 MB
Download Fingerprint_Upek_v.6.2.56_Win7x86x64.zip
FIR
Mô tảThông tin
FIR Driver
Hãng: Nuvoton
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v8.1.81.1000
10/26/2009
3.6 MB
Download FIR_Nuvoton_v8.1.81.1000_Win7x86x64.zip
Lan
Mô tảThông tin
LAN Driver
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v12.2.0.3
10/23/2009
84.8 MB
Download LAN_Broadcom(BCM5764)_v12.2.0.3_Win7x86x64.zip
Modem
Mô tảThông tin
Modem Driver
Hãng: Conexant
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v7.80.4.55
10/21/2009
5.2 MB
Download Modem_Conexant(T60M955)_v7.80.4.55_Win7X86X64.zip
SATA
Mô tảThông tin
SATA Driver AHCI
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v8.9.0.1023
10/22/2009
21.4 MB
Download SATA_Intel_ICH9_v8.9.0.1023_Win7x86x64.zip
TouchPad
Mô tảThông tin
Touchpad Driver
Hãng: Synaptics
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v13.2.2.0
10/21/2009
28.2 MB
Download Touchpad_Synaptics_v13.2.2.0_Win7X86X64.zip
Touchpad Driver
Hãng: Synaptics
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v13.2.2.0
12/16/2009
28.6 MB
Download Touchpad_Synaptics_v13.2.2.0_XPx86_VISTAx86x64_W7x86x64.zip
TV Tuner
Mô tảThông tin
TV Tuner Driver
Hãng: liteon
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v1.0.0.19
10/05/2009
3.4 MB
Download TVtuner_Liteon_v.1.0.0.19_Win7x86x64.zip
TV Tuner Driver
Hãng: liteon
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v3.10.0.8
10/22/2009
3.3 MB
Download TV Tuner_Liteon(TT1260DA)_v3.10.0.8_Win7x86x64.zip
VGA
Mô tảThông tin
VGA Driver
Hãng: NVIDIA
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Home Basic x64
v8.15.11.8652
10/05/2009
92.8 MB
Download VGA_NVIDIA_v.8.15.11.8652_Win7x64.zip
VGA Driver
Hãng: ATI
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v8.672
12/15/2009
228.9 MB
Download VGA_ATI_v8.672_XPx86_VISTAx86x64_W7x86x64.zip
VGA Driver
Hãng: NVIDIA
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v8.15.11.8652
10/23/2009
169.3 MB
Download VGA_Nvidia(N10PGE1 N10PGS N10MGS)_v8.15.11.8652_Win7x86x64.zip
VGA Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Home Basic x64
v8.15.10.1855
10/21/2009
77.1 MB
Download VGA_Intel_v8.15.10.1855_Win7x64.zip
Wireless LAN
Mô tảThông tin
Wireless LAN Driver (5100/5300/5150/5350)
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v12.4.1.11
10/21/2009
4.8 MB
Download WLAN_Intel(5100_5300_5150_5350)_12.4.1.11_Win7X86X64.zip
Wireless LAN Driver (XB63_ HB93_HB95_AR5B91)
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v8.0.0.171
10/23/2009
5.4 MB
Download WLAN_Atheros(XB63_ HB93_HB95_AR5B91)_v8.0.0.171_Win7x86x64.zip
Wireless LAN Driver
Hãng: Ralink
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v3.0.2.0
10/21/2009
7.7 MB
Download WLAN_Ralink(RT2700E)_v3.0.2.0_Win7x86x64.zip