HP LaserJet 1150/1010 series v1.1.3 (Mac OS X)

Tải về

3,1 (27) HP Miễn phí 24.678 Dung lượng: 11 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X

hực hiện các bước dưới đây để download và cài đặt giải pháp máy in cho Mac

Trước khi quá trình cài đặt phần mềm, máy in của bạn phải được lắp đặt đúng cách và máy tình đã sẵn sàng để in ấn.

- Trước tiên phải bật máy in và máy tính lên.

- Đóng hết các chương trình bảo vệ màn hình, diệt virus và các phần mềm khác chạy trên máy.

- Download file về ổ cứng.

- Định vị file bằng Windows Explorer khi quá trình download hoàn tất.

- Kích đúp vào file để giải nén toàn bộ file driver vào thư mục trên ổ cứng.

- Để cài đặt file, mở thư mục chứa file driver đã giải nén và kích đúp vào chương trình cài đặt. Các file hỗ trợ máy in sẽ được cài đặt vào vị trí thích hợp.

- Nhận dạng máy in bằng cáh chạy Print Center Utility. Chọn Add Printer. Chọn Directory Service thích hợp. Chọn máy in từ danh sách hiển thị sau đó kích vào Add để thêm máy in.

3,1 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 11 MB
  • Lượt xem: 24.724
  • Lượt tải: 24.678
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X
Liên kết tải về