HP Photosmart A310 series Driver 7.0.2 Driver máy in ảnh HP

Tải về
4,4 (14) HP Miễn phí 10.266 Dung lượng: 30,4 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/2000/XP/Vista/7/8

Hỗ trợ máy :
Deskjet D1360 (USBPRINT)
Deskjet D2300 (USBPRINT)
Deskjet D4100 (USBPRINT)
Deskjet F300 series (DOT4USB)
dj450 USB
HP CM8050 Color MFP with Edgeline Technology (DOT4PAR)
HP CM8050 Color MFP with Edgeline Technology (DOT4USB)
HP CM8060 Color MFP with Edgeline Technology (DOT4PAR)
HP CM8060 Color MFP with Edgeline Technology (DOT4USB)
hp color LaserJet 2550 series
hp color LaserJet 2550 series (DOT4)
hp color LaserJet 2550 series (DOT4PAR)
hp color LaserJet 2550 series (DOT4USB)
HP Color LaserJet 2820
HP Color LaserJet 2820 (DOT4USB)
HP Color LaserJet 2820 Series (DOT4USB)
HP Color LaserJet 2830
HP Color LaserJet 2830 (DOT4USB)
HP Color LaserJet 2830 Series (DOT4USB)
HP Color LaserJet 2840
HP Color LaserJet 2840 (DOT4USB)
HP Color LaserJet 2840 Series (DOT4USB)
HP Color LaserJet 3000 (DOT4)
HP Color LaserJet 3000 (DOT4PAR)
HP Color LaserJet 3000 (DOT4USB)
hp color LaserJet 3500
hp color LaserJet 3550 (DOT4)
hp color LaserJet 3550 (DOT4PAR)
hp color LaserJet 3550 (DOT4USB)
HP Color LaserJet 3600 (DOT4)
HP Color LaserJet 3600 (DOT4PAR)
HP Color LaserJet 3600 (DOT4USB)
hp color LaserJet 3700
hp color LaserJet 3700 (DOT4)
HP Color LaserJet 3800 (DOT4)
HP Color LaserJet 3800 (DOT4PAR)
HP Color LaserJet 3800 (DOT4USB)
HP Color LaserJet 4610 (DOT4)
HP Color LaserJet 4610 (DOT4PAR)
HP Color LaserJet 4610 (DOT4USB)
hp color LaserJet 4650
hp color LaserJet 4650 (DOT4)
HP Color LaserJet 4700 (DOT4)
HP Color LaserJet 4700 (DOT4PAR)
HP Color LaserJet 4700 (DOT4USB)
HP Color LaserJet 4730mfp (DOT4PAR)
HP Color LaserJet 4730mfp (DOT4USB)
hp color LaserJet 5500
hp color LaserJet 5500 (DOT4)
hp color LaserJet 5550 (DOT4)
hp color LaserJet 5550 (DOT4PAR)
hp color LaserJet 5550 (DOT4USB)
hp color LaserJet 9500 (DOT4)
hp color LaserJet 9500 MFP (DOT4)
hp color LaserJet 9500 MFP (DOT4PAR)
hp color LaserJet 9500 MFP (DOT4USB)
hp deskjet 450 series
HP Deskjet 5400 Series (DOT4USB)
HP Deskjet 5900 Series (DOT4USB)
HP Deskjet 6600 Series (DOT4USB)
HP Deskjet 6800 Series (DOT4USB)
HP Deskjet 6940 Series (DOT4USB)
HP Deskjet 6980 Series (DOT4USB)
HP Deskjet D1300 series
HP Deskjet D2300 series
HP Deskjet D4100 series
hp LaserJet 1010
hp LaserJet 1010 (DOT4)
hp LaserJet 1012
hp LaserJet 1012 (DOT4)
hp LaserJet 1015
hp LaserJet 1015 (DOT4)
hp LaserJet 1150
hp LaserJet 1150 (DOT4)
hp LaserJet 1160 series
hp LaserJet 1160 series (DOT4)
hp LaserJet 1160 series (DOT4PAR)
hp LaserJet 1160 series (DOT4USB)
hp LaserJet 1300
hp LaserJet 1300 (DOT4)
hp LaserJet 1300n
hp LaserJet 1300n (DOT4)
hp LaserJet 1320 series
hp LaserJet 1320 series (DOT4)
hp LaserJet 1320 series (DOT4PAR)
hp LaserJet 1320 series (DOT4USB)
hp LaserJet 2300
hp LaserJet 2300 (DOT4)
hp LaserJet 2300L
hp LaserJet 2300L (DOT4)
hp LaserJet 2410 (DOT4PAR)
hp LaserJet 2410 (DOT4USB)
hp LaserJet 2420 (DOT4PAR)
hp LaserJet 2420 (DOT4USB)
hp LaserJet 2430 (DOT4PAR)
hp LaserJet 2430 (DOT4USB)
hp LaserJet 3015
hp LaserJet 3015 (DOT4)
hp LaserJet 3015 (DOT4PAR)
hp LaserJet 3015 (DOT4USB)
hp LaserJet 3020
hp LaserJet 3020 (DOT4)
hp LaserJet 3020 (DOT4PAR)
hp LaserJet 3020 (DOT4USB)
hp LaserJet 3030
hp LaserJet 3030 (DOT4)
hp LaserJet 3030 (DOT4PAR)
hp LaserJet 3030 (DOT4USB)
HP LaserJet 3050
HP LaserJet 3050 (DOT4USB)
HP LaserJet 3052
HP LaserJet 3052 (DOT4USB)
HP LaserJet 3055
HP LaserJet 3055 (DOT4USB)
hp LaserJet 3380
hp LaserJet 3380 (DOT4)
hp LaserJet 3380 (DOT4PAR)
hp LaserJet 3380 (DOT4USB)
HP LaserJet 3390
HP LaserJet 3390 (DOT4USB)
hp LaserJet 4200
hp LaserJet 4200 (DOT4)
hp LaserJet 4200L
hp LaserJet 4200L (DOT4)
hp LaserJet 4240 (DOT4PAR)
hp LaserJet 4240 (DOT4USB)
hp LaserJet 4250 (DOT4PAR)
hp LaserJet 4250 (DOT4USB)
hp LaserJet 4300
hp LaserJet 4300 (DOT4)
hp LaserJet 4345 mfp (DOT4)
hp LaserJet 4345 mfp (DOT4PAR)
hp LaserJet 4350 (DOT4PAR)
hp LaserJet 4350 (DOT4USB)
HP LaserJet 5200 (DOT4PAR)
HP LaserJet 5200 (DOT4USB)
HP LaserJet 5200L (DOT4USB)
HP LaserJet 5200LE (DOT4PAR)
hp LaserJet 9040 (DOT4)
hp LaserJet 9040 (DOT4PAR)
hp LaserJet 9040 MFP (DOT4)
hp LaserJet 9040 MFP (DOT4PAR)
hp LaserJet 9050 (DOT4)
hp LaserJet 9050 (DOT4PAR)
hp LaserJet 9050 MFP (DOT4)
hp LaserJet 9050 MFP (DOT4PAR)
HP LaserJet P3004 Series (DOT4PAR)
HP LaserJet P3004 Series (DOT4USB)
HP LaserJet P3005 Series (DOT4PAR)
HP LaserJet P3005 Series (DOT4USB)
hp officejet 4200 series (DOT4USB)
hp officejet 5500 series (DOT4USB)
HP Officejet 9100 series (DOT4USB)
HP Officejet J2100 Series (DOT4USB)
HP Officejet Pro K5300 (DOT4USB)
HP Officejet Pro K5600 (DOT4USB)
HP Officejet Pro L7300 (DOT4USB)
HP Officejet Pro L7500 (DOT4USB)
HP Officejet Pro L7600 (DOT4USB)
HP Officejet Pro L7700 (DOT4USB)
HP Photosmart 330 Series (DOT4USB)
HP Photosmart 380 Series (DOT4USB)
HP Photosmart 420 Series (DOT4USB)
HP Photosmart 470 Series (DOT4USB)
HP Photosmart 7800 Series (DOT4USB)
HP Photosmart 8000 Series (DOT4USB)
HP Photosmart 8200 Series (DOT4USB)
HP Photosmart 8700 Series (DOT4USB)
HP Photosmart A310 series
HP Photosmart A310 series (DOT4USB)
HP Photosmart A430 series
HP Photosmart A430 series (DOT4USB)
HP Photosmart A510 series
HP Photosmart A510 series (DOT4USB)
HP Photosmart A610 series
HP Photosmart A610 series (DOT4USB)
HP Photosmart A710 series
HP Photosmart A710 series (DOT4USB)
HP Photosmart C3100 series (DOT4USB)
HP Photosmart C4100 series (DOT4USB)
HP Photosmart C5100 series (DOT4USB)
HP Photosmart C6100 series (DOT4USB)
HP Photosmart C7100 series (DOT4USB)
HP Photosmart D5060 Printer (DOT4USB)
HP Photosmart D5060 series
HP Photosmart D5100 series
HP Photosmart D5100 series (DOT4USB)
HP Photosmart D6100 series
HP Photosmart D6100 series (DOT4USB)
HP Photosmart D7100 series
HP Photosmart D7100 series (DOT4USB)
HP Photosmart D7300 series
HP Photosmart D7300 series (DOT4USB)
HP Photosmart Pro B9100 series (DOT4USB)
hp psc 1300 series (DOT4USB)
hp psc 1310 series (DOT4USB)
hp psc 1358 (DOT4USB)
HP PSC 1400 series (DOT4USB)
HP PSC 1500 series (DOT4USB)
hp psc 2300 series (DOT4USB)
hp psc 2400 series (DOT4USB)
hp psc 2500 series (DOT4USB)
MS Dot4 DJ450
MS Dot4 Officejet 9100 series
officejet 4100 (DOT4USB)
officejet 4105 (DOT4USB)
Officejet 4300 series (DOT4USB)
Officejet 5600 series (DOT4USB)
officejet 6100 (DOT4USB)
Officejet 6200 series (DOT4USB)
Officejet 6300 series (DOT4USB)
Officejet 7200 series (DOT4USB)
Officejet 7300 series (DOT4USB)
Officejet 7400 series (DOT4USB)
Officejet 9100 series (DOT4PAR)
photosmart 140 series (DOT4USB)
photosmart 240 series (DOT4USB)
Photosmart 2570 series (DOT4USB)
Photosmart 2600 series (DOT4USB)
Photosmart 2700 series (DOT4USB)
Photosmart 3100 Series (DOT4USB)
Photosmart 320 Series (DOT4USB)
Photosmart 3200 Series (DOT4USB)
Photosmart 3300 Series (DOT4USB)
Photosmart 370 Series (DOT4USB)
photosmart 7200 series (DOT4USB)
Photosmart 7400 Series (DOT4USB)
photosmart 7600 series (DOT4USB)
photosmart 7700 series (DOT4USB)
photosmart 7900 series (DOT4USB)
Photosmart 8100 Series (DOT4USB)
Photosmart 8400 Series (DOT4USB)
Photosmart A310 (USBHUB)
Photosmart A310 (USBPRINT)
Photosmart A430 (USBHUB)
Photosmart A430 (USBPRINT)
Photosmart A510 (USBHUB)
Photosmart A510 (USBPRINT)
Photosmart A510 (USBSTORE)
Photosmart A610 (USBHUB)
Photosmart A610 (USBPRINT)
Photosmart A610 (USBSTORE)
Photosmart A710 (USBHUB)
Photosmart A710 (USBPRINT)
Photosmart A710 (USBSTORE)
Photosmart D5060 (USBHUB)
Photosmart D5060 (USBPRINT)
Photosmart D5060 (USBSTORE)
Photosmart D5100 (USBHUB)
Photosmart D5100 (USBPRINT)
Photosmart D5100 (USBSTORE)
Photosmart D6100 (USBHUB)
Photosmart D6100 (USBPRINT)
Photosmart D6100 (USBSTORE)
Photosmart D7100 (USBHUB)
Photosmart D7100 (USBPRINT)
Photosmart D7100 (USBSTORE)
Photosmart D7300 (USBHUB)
Photosmart D7300 (USBPRINT)
Photosmart D7300 (USBSTORE)
psc 1000 (DOT4USB)
psc 1100 (DOT4USB)
psc 1200 (DOT4USB)
PSC 1600 series (DOT4USB)
psc 2100 (DOT4USB)
psc 2150 (DOT4USB)
psc 2170 (DOT4USB)
psc 2200 (DOT4USB)
PSC 2350 series (DOT4USB)

Trước khi quá trình cài đặt phần mềm bắt đầu, bạn phải đảm bảo máy in đã được thiết lập đúng cách và đang được bật.

 • Đóng tất cả các chương trình đang chạy trên máy tính.
 • Kích vào file download và cửa sổ File Download xuất hiện.
 • Chọn Save và hộp thoại Save As xuất hiện.
 • Chọn một thư mục để lưu gói driver máy in và kích và Save. Ghi nhớ vị trí lưu file.
 • Mở file đã download thông qua Windows Explorer (sau khi quá trình download thành công). Lưu ý ghi nhớ đường dẫn.
 • Nối máy in vào hệ thống bằng cổng USB và bật máy in.
 • Giao diện Windows Found New Hardware Wizard xuất hiện.
 • Kích vào Next.
 • Trên màn hình tiếp theo, hãy đảm bảo nút "Search for the best driver for this device?" đã được chọn.
 • Kích vào Next
 • Kiểm tra lại chỉ có ô Specify a Location là được chọn
 • Điền vào phần ô chỉnh sửa đường dẫn đã được lưu ý trong bước 5. Kích Next
 • Kích vào Finish
 • New Hardware Found Wizard sẽ lặp lại quá trình cài đặt driver máy in. Lặp lại các bước 8-13 ở trên.
 • Một hộp thoại mới sẽ xuất hiện để chọn tên máy in. Hãy chọn tên trong danh sách và kích vào nút Finish.
 • Kích Finish
4,4 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 7.0.2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 30,4 MB
 • Lượt xem: 10.301
 • Lượt tải: 10.266
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 98/2000/XP/Vista/7/8