WebSite Auditor for Linux Công cụ tối ưu hóa website

Tải về
 • Đánh giá:
  3 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 283
 • Lượt tải: 257
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Linux
Giới thiệu

WebSite Auditor for Linux - Công cụ tối ưu hóa website

WebSite Auditor là phần mềm SEO duy nhất hỗ trợ người dùng tối ưu hóa website ở 2 cấp độ: on-site (tên miền) và on-page (nội dung).

WebSite Auditor cho phép người dùng nâng thứ hạng tiềm năng của toàn site cũng như của các từ khóa được chọn.

Tính năng:

 • Phân tích cấu trúc website
 • Kiểm tra từng trang theo nhiều dạng cấu trúc khác nhau và các nhân tố liên quan đến mã hóa HTML
 • Hỗ trợ giảm thiểu vấn đề khi tải trang
 • Cảnh báo khi có link hỏng
 • Kiểm soát việc mã hóa HTML lỗi
 • Kiểm soát các vấn đề về tiêu đề trang
 • Hỗ trợ kiểm soát hoàn toàn cấu trúc đường dẫn của website
 • Hỗ trợ phân phối lại thứ hạng Google PageRank giữa các trang
 • Theo dõi mức độ phổ biến của trang trong truyền thông xã hội
 • Kiểm soát các nhân tố xếp hạng cho tên miền 

Minh Lộc