Mẫu báo cáo Pivot Table Template Mẫu báo cáo Pivot Table

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 126 KB
  • Lượt xem: 711
  • Lượt tải: 544
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Học cách sử dụng và tạo báo cáo PivotTable với mẫu mẫu này, có chứa các bảng tính để nhập hàng mẫu và dữ liệu bán hàng, xây dựng cấu trúc PivotTable, sau đó xem và lọc các kết quả báo cáo. Mẫu bao gồm cả phần hướng dẫn sử dụng.

Mẫu báo cáo Pivot Table

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về