Megastore Madness Quản lý khách sạn

Tải về
  • Đánh giá:
    2 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 13 MB
  • Lượt xem: 618
  • Lượt tải: 605
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Bạn đang được quản lý một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp trong khách sạn. Hãy trợ giúp tất cả khách hàng trước khi hết thời gian để họ luôn hài lòng về khách sạn và đến thường xuyên hơn.

Megastore Madness

Quản lý nhân viên để đáp ứng khách hàng và tối ưu hóa lợi nhuận. Hãy trồng cây lại, xử lý các vấn đề về an ninh, và quản lý Super Sale Blowouts. Trở thành một chuyên gia trong 45 cấp độ thú vị giúp khách sạn phát triển thành Megastore.

Tính năng:

• Nhiều nâng cấp cửa hàng.

• Khách hàng độc đáo.

• Quản lý Super Sale Blowouts.

Yêu cầu hệ thống:

• CPU: 600 Mhz.

• RAM: 128 MB.

• DirectX: 6.0.

• Hard Drive: 24 MB.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.