Nessus for Linux

Tải về

3 (1) Tenable Network Security Miễn phí 515 Dung lượng: 10,6 MB Ngày: Yêu cầu: Linux

Nessus là một trong những sản phẩm bảo mật được đánh giá cao trên toàn thế giới. Với tính năng phát hiện nguy hiểm nhanh, thống kê toàn diện về hệ thống đầy đủ, phát hiện dữ liệu nhạy cảm và phân tích lỗ hổng , đáp ứng yêu cầu cao về bảo mật.

Nessus kiểm soát toàn bộ toàn hệ thống mạng doanh nghiệp bao gồm cả bên trong những khu vực DMZs (thường là những vùng chứa Email server, Web server ...) và từng đoạn mạng vật lý riêng biệt.


Nessus hỗ trợ kiểm tra các kiểu bảo mật sau đây:

* Quét các cổng đáng tin và không đáng tin.

* Quét lỗ hổng bảo mật mạng.

* Kiểm tra cấu hình tiêu chuẩn cao cho hầu hết nền tảng Linux

* Nhanh chóng và dễ dàng kiểm tra độ tin cậy bảo mật một cách toàn diện cho các ứng dụng của phần mềm thứ 3 như iTunes, Java, Skype và Firefox.

* Kiểm tra lỗ hổng ứng dụng web được nhúng và tùy biến.

* Kiểm tra cấu hình CSDL SQL.

* Kiểm tra cấu hình Cisco Route.

* Thống kê phần mềm trên linux

* Kiểm tra phần cài đặt chữ ký số hết hạn và những lỗi cấu hình của phần mềm Anti-virus.

Theo bảo mật hệ thống

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 10,6 MB
  • Lượt xem: 530
  • Lượt tải: 515
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Linux
Liên kết tải về
Link Download chính thức: