🖼️ VOV Bacsi24 cho Android 1.6 Tư vấn khám chữa bệnh qua video (Dành cho bệnh nhân)

🖼️
 • Phát hành: Đài tiếng nói Việt Nam
 • VOV Bacsi24 là ứng dụng tư vấn sức khỏe trực tuyến, được thiết kế dành riêng cho bệnh nhân. Cho phép bệnh nhân tìm kiếm bác sĩ, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến thông qua Video Call.
 • android Version: 1.6.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69

🖼️ VOV Bacsi24 cho iOS 1.5 Tư vấn khám chữa bệnh qua video (Dành cho bệnh nhân)

🖼️
 • Phát hành: Đài tiếng nói Việt Nam
 • VOV Bacsi24 là ứng dụng tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến qua Video Call đầu tiên tại Việt Nam. Được thiết kế dành riêng cho bệnh nhân, có thể tìm kiếm bác sĩ, đăng ký tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến mọi lúc mọi nơi.
 • ios Version: 1.5.6

🖼️ VOV DOCTOR24 cho Android 1.7 Tư vấn khám chữa bệnh qua video (Dành cho bác sĩ)

🖼️
 • Phát hành: Đài tiếng nói Việt Nam
 • VOV DOCTOR24 là ứng dụng tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến, được thiết kế dành riêng cho bác sĩ. Cho phép bác sĩ có thể tư vấn bằng Video Call với bệnh nhân mọi lúc mọi nơi.
 • android Version: 1.7.1

🖼️ VOV DOCTOR24 cho iOS 1.7 Tư vấn khám chữa bệnh qua video (Dành cho bác sĩ)

🖼️
 • Phát hành: Đài tiếng nói Việt Nam
 • VOV DOCTOR24 là ứng dụng tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam qua Video Call. Cho phép các bác sĩ có thể tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh cho người dân mọi lúc mọi nơi ngay trên chiếc dế yêu của mình.
 • ios Version: 1.7.1

🖼️ VOVTV Kênh Truyền hình VOV – Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV)

🖼️
 • Phát hành: Đài tiếng nói Việt Nam
 • VOV là kênh truyền hình tập trung chủ yếu vào các tin tức về đời sống xã hội, thông tin về giải trí, giao thông, kinh tế, thể thao... trên cả nước.
 • web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 786