🖼️ Dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh Cổng dịch vụ công trực tuyến TP HCM

🖼️
  • Phát hành: Ủy ban Nhân dân TP HCM
  • Cổng dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp đến người dân các thủ tục hành chính cơ bản nhất để thực hiện chính sách một cửa.
  • web

🖼️ Dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh cho Android Cổng dịch vụ công TP HCM

🖼️
  • Phát hành: Ủy ban Nhân dân TP HCM
  • Dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh cho Android là ứng dụng một cửa điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, tiền bạc khi sử dụng dịch vụ công của thành phố.
  • android

🖼️ Dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh cho iOS Cổng dịch vụ công TPHCM

🖼️
  • Phát hành: Ủy ban Nhân dân TP HCM
  • Dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh cho iPhone là ứng dụng một cửa điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập hợp tất cả các thủ tục hành chính cơ bản nhất để người dân có thể dễ dàng thực hiện khi có nhu cầu.
  • ios