🖼️ Infinity Loop cho Android 4.6 Game trí tuệ giải đố trên Android

🖼️
  • Phát hành: ∞ Infinity Games
  • Infinity Loop for Android là tựa game trí tuệ giải đố với lối chơi "độc nhất vô nhị" từ trước tới nay. Cũng là nối hình nhưng thử thách lần này đó là những đường thẳng hoặc cong với sắp xếp vô cùng phức tạp và nhiệm vụ của bạn là nối chúng lại để tạo thành một hình dạng nhất định.
  • android Version: 4.6
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 51