🖼️ Chroma Photo

🖼️
  • Phát hành: Chroma Shop
  • Chroma Photo là một phần mềm Green Screen (chroma key), cho phép bạn thay đổi hình nền xanh lá cây và xanh da trời trên các bức ảnh của bạn chỉ với một cú kích chuột.
  • mac
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 376