🖼️
  • Sun CD/DVD Burner 2.65
  • Sun CD/DVD Burner có thể sao lưu dữ liệu CDs, và tạo ra CD âm nhạc . Nó có thể cháy và lưu trữ toàn bộ ISO sắp xếp cũng như tạo ra CDs và cũng có thể xóa viết lại CDs.
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
  • MP3 Search Premium 3.28
  • Thông thường, để tìm kiếm và download một ca khúc nào đó trên mạng, bạn thường dùng các công cụ tìm kiếm trực tuyến như YahooSearch hay Google…
  • Xếp hạng: 3 8 Phiếu bầu
🖼️
  • Advanced DVD Player Trình nghe nhạc miễn phí
  • Advanced DVD Player là một phần mềm chơi DVDs, xem phim, nghe nhạc , và những file ảnh . Ngoài ra còn hỗ trợ xem DivX, MPEG, AVI, WMV, ASF, MP3, JPEG, và GIF.
  • Xếp hạng: 4 14 Phiếu bầu