🖼️ HBX cho iOS 2.0 Dịch vụ mua sắm online trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: 101 Media Lab
  • HBX for iOS mang đến cho người dùng một trải nghiệm mua sắm thú vị với hơn 300 thương hiệu thời trang đường phố và phong cách hiện đại, trực tiếp trên iPhone, iPad và iPod Touch.
  • ios Version: 2.0.1