🖼️
  • Breevy
  • Breevy là một chương trình cho phép AutoText cho Windows, nó giúp bạn gõ nhanh hơn và chính xác hơn bằng cách cho phép bạn viết tắt các từ và cụm từ dài để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Breevy Portable
  • Breevy là một chương trình cho phép AutoText cho Windows, nó giúp bạn gõ nhanh hơn và chính xác hơn bằng cách cho phép bạn viết tắt các từ và cụm từ dài để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu