🖼️ XnView 2.49 Ứng dụng xem ảnh đa chức năng

🖼️
  • Phát hành: 2013 XnSoft
  • XnView được xem là công cụ rất hiếm hoi có khả năng duyệt và chỉnh sửa hầu như toàn bộ mọi định dạng ảnh đang tồn tại trên thế gian này, tức khoảng gần 500 định dạng.
  • windows Version: 2.49.3
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.933