🖼️ Phonics Island cho iOS 1.3 Game giáo dục dạy bé học phát âm

🖼️
  • Phát hành: 22learn
  • Phonics Island là một ứng dụng giáo dục bổ ích cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ năng đọc viết dành cho con bạn, lấy bộ cảnh là một hòn đảo bí ẩn đầy màu sắc, âm thanh ngữ âm.
  • ios Version: 1.3.2

🖼️ Kids ABC School for Toddlers Bé học số đếm, chữ cái, màu sắc, hình khối

🖼️
  • Phát hành: 22learn
  • Kids ABC School for Toddlers là ứng dụng bé học chữ cái, số đếm, màu sắc và hình khối thông qua ngôn ngữ tiếng Anh với các mini-game vui nhộn. Ứng dụng Kids ABC School for Toddlers dành cho Windows 8.1 và Windows 10.
  • windows
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 224