🖼️
  • Pathogenesis: Overcome Game sinh tồn sau đại dịch toàn cầu
  • Pathogenesis: Overcome là game nhập vai có yếu tố sinh tồn và chiến thuật, kể về những người sống sót sau đại dịch toàn cầu trên một lãnh thổ ở Nga. Hãy tìm cách tồn tại trong thế giới bị phá hủy này.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu