🖼️
🖼️
🖼️
  • Desktop Farm

    Game quản lý nông trại trên Desktop
  • Desktop Farm là một trò chơi mô phỏng sống động, nơi bạn không cần phải thăng cấp hay đẩy nhanh thời gian để phát triển trang trại vì nó sẽ được hiển thị dưới dạng hình nền và thay đổi theo thời gian.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu