🖼️ truBackup for Android 2.5 Sao lưu dữ liệu hiệu quả cho Android

🖼️
  • Phát hành: 3Frames Labs
  • truBackup là ứng dụng sao lưu và phục hồi dữ liệu với thiết kế đơn giản, gọn gàng và rất dễ sử dụng. Ứng dụng này sẽ là "trợ lý" sao lưu bạn cần, với những tính năng mạnh mẽ và rất dễ sử dụng có thể giúp việc sao lưu và phục hồi điện thoại trở nên đơn giản hơn.
  • android Version: 2.5.4
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 270