🖼️
🖼️
🖼️
  • Free File Unlocker Chương trình mở khóa các tập tin
  • Free File Unlocker là chương trình mở khóa các tập tin hoặc thư mục và dừng lại thông báo lỗi sau khi xóa, di chuyển và đổi tên các tập tin được sử dụng bởi các chương trình khác.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • ImgTransformer Công cụ chỉnh sửa ảnh
  • ImgTransformer là một ứng dụng miễn phí cho phép bạn chỉnh sửa, chuyển đổi và điều chỉnh kích thước ảnh một cách nhanh chóng. Hơn nữa, ứng dụng này có thể làm việc trực tiếp từ Windows Explorer.
  • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Multiple Search and Replace
  • Multiple Search and Replace 1.9 là một tiện ích mạnh mẽ có thể tìm kiếm và thay thế văn bản trong nhiều tập tin cùng lúc.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu