🖼️ Deep Sea Traders for Windows Phone 1.1 Xây dựng vương quốc dưới biển trên Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: 7200RPM
  • Thế giới đang ở năm 2110 sau công nguyên. Cuộc chiến tranh thế giới về hạt nhân đã phá hủy hầu hết các nền văn minh và rất nhiều vùng đất trên trái này giờ đây khó có thể sinh sống được do ảnh hưởng của bức xạ.
  • Windows Phone Version: 1.1.0.3