🖼️
  • MetaBench Beta
  • MetaBench là một chương trình benchmark đang được phát triển bởi 7Byte. Nó gồm có hơn 55 phép đo khác nhau được thiết kế để đánh giá hiệu năng tổng thể và dùng cho các hệ thống cao cấp
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Hot CPU Tester Pro 4.4
  • Bạn tự hỏi rằng các thông số trên CPU là những thứ gì? Nó có tác dụng gì hay không? Nếu là dân trong ngành CNTT mà tìm hiểu kĩ thì sẽ rất dễ hiễu, nhưng đối với những bạn tập tành, những thông số đó hầu như là một ma trận kỳ ảo...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu