🖼️ Can You Crack The Code cho Android 2.1 Game giải đố tìm mật mã mở khóa

🖼️
  • Phát hành: 7FEB
  • Can You Crack The Code là một game trí tuệ đơn giản, màu sắc, thách thức và vui vẻ. Trò chơi này kiểm tra trí thông minh của bạn bằng cách yêu cầu người chơi tìm ra 3 số chính xác qua 5 câu gợi ý để mở khóa và nhận điểm thưởng.
  • android Version: 2.1