🖼️ QtADB 0.8 Kết nối điện thoại Android và máy tính

🖼️
  • Phát hành: 7ymekk & mozarcik
  • QtADB là một tiện ích đơn giản, dễ sử dụng được thiết kế đặc biệt để tạo kết nối giữa điện thoại Android và máy tính của bạn dễ dàng hơn.
  • windows Version: 0.8.1
  • Đánh giá: 15
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 16.340