🖼️ SugarMill 1.0 Game xây thành phố phong cách sinh tồn

🖼️
  • Phát hành: Aatlantis Code
  • SugarMill phá vỡ các quy tắc quen thuộc trong game mô phỏng xây dựng thành phố. Chơi game SugarMill và sẵn sàng đối phó với những thách thức y như cuộc đời thực.
  • windows Version: 1.0