🖼️ Godhood Early Access Game đế chế các vị thần

🖼️
  • Phát hành: Abbey Games
  • Tạo ra tôn giáo của riêng bạn trong tựa game mô phỏng kết hợp chiến thuật Godhood. Huấn luyện và phát triển các môn đệ trung thành trong thế giới của các vị thần.
  • windows Version: Early Access
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 56