🖼️
  • Where Is

    Công cụ tìm kiếm các tập tin nhanh chóng
  • Where Is là một công cụ trực quan tìm kiếm nhanh chóng các tập tin văn bản. Nó được thiết kế đặc biệt cho các nhà phát triển phần mềm thường xuyên phải tìm kiếm các từ trong các tập tin mã nguồn C/C + +/Basic/Java/JavaScript
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu