🖼️ Sky Clash: Lords of Clans 3 cho Android 1.45 Game xây dựng và bảo vệ đế chế trên không

🖼️
  • Phát hành: Absolutist Games
  • Sky Clash: Lords of Clans 3 là một game MMO RTS (trò chơi chiến lược thời gian thực trực tuyến nhiều người chơi) cực kỳ hấp dẫn cho di động. Xây dựng đế chế của bạn trên hòn đảo nổi và bảo vệ vùng đất trong cuộc chiến chiến lược PvP trực tuyến.
  • android Version: 1.45.3806